Графичен дизайн

За да предизвикат интерес продуктите и услугите, които предлагате трябва да бъдат представени в запомняща се и естетична визуална форма.

ЕЛЕСТРА предлага на клиентите си професионален графичен дизайн и предпечатна подготовка на:

● фирмени и продуктови лога, търговски марки, бланки и визитки, представящи графичната идентичност на фирмения бранд;

● печатни и рекламни материали – флаери, каталози, брошури, дипляни, тефтери и всякакъв вид изделия от хартия и картон;

● графично оформление и предпечатна подготовка на книги и периодични издания;

● Графичен и конструктивен дизайн на опаковки – кутии, бандероли, хартиени торби;

● Екстериорен дизайн на витрини, офисни помещения, табели, винили, билбордове.