fbpx

Графичен дизайн

За да предизвикат интерес, предлаганите продукти и услуги трябва да бъдат представяни в модерна, запомняща се и естетична визуална форма.

ЕЛЕСТРА предлага на клиентите си професионален графичен дизайн и предпечатна подготовка на:

● печатни рекламни материали – флаери, каталози, брошури, дипляни, тефтери и всякакъв вид изделия от хартия и картон;

● графично оформление и предпечатна подготовка на книги и периодични издания;

● графичен и конструктивен дизайн на опаковки – кутии, бандероли, хартиени торби;

● екстериорен дизайн на витрини, офисни помещения, табели, винили, билбордове.