Книги и списания

ЕЛЕСТРА предлага графичен дизайн, цялостно предпечатно оформление и отпечатване на книги и списания.

Използваме съвременни, технологично съобразени решения в зависимост от тиража и спецификата на изданията.